Аналіз асортиментних груп продукції

Курсова робота: Аналіз асортиментних груп продукції

замовити курсову

Замовити курсову роботу

Аналіз асортиментних груп продукції

Зміст

 

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Методичні засади аналізу асортиментних груп продукції промислового підприємства………………………………………………………5

1.1. Сутність поняття ”асортименту” та особливості його планування на підприємстві……………………………………………………………………….5

1.2. Формування асортиментної політики підприємства………………..13

1.3. Методи аналізу товарного асортименту………………………………15

Розділ 2. Оцінювання збалансованості асортиментного портфеля методом адаптованої матриці БКГ………………………………………………………..24

Розділ 3. Розроблення рекомендацій та пропозицій щодо подальшого розвитку асортиментного портфеля підприємства……………………………28

Висновки…………………………………………………………………………34

Список використаних джерел…………………………………………………..36

 

Вступ

 

Асортиментна політика – одне з найголовніших напрямків діяльності маркетингу кожного підприємства. Особливу значимість цей напрям набуває в нинішніх умовах розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки, коли до товару з боку споживача висуваються підвищені вимоги щодо якості та асортименту, і від ефективності роботи підприємства з виробленим товаром залежать всі економічні показники організації та її ринкова позиція. Як свідчить світовий досвід, лідерство в конкурентній боротьбі отримує той, хто найбільш компетентний в асортиментній політиці, володіє методами її реалізації і може максимально ефективно нею керувати.

На жаль, керівництво багатьох підприємств сфери торгівлі України погано розуміє всі переваги ефективної асортиментної політики, і тому одним із напрямів економічного зростання країни є залучення уваги до даної проблеми.

Проблеми здійснення асортиментної політики є сьогодні однією з найактуальніших для організацій України, від якості їхнього рішення залежать і конкурентоспроможність продукції організації, і частка, яку займає організацією на ринку, і обсяги одержуваного прибутку як найближчим часом, так і в перспективі. Як показує досвід, у багатьох випадках причини невдач українських торговельних організацій полягають саме у прорахунках, допущених при формуванні асортиментної політики. Щоб планування асортименту було ефективним, кожної організації необхідно виробити чітку схему організації цього процесу, при цьому, ключова роль повинна бути відведена відділу маркетингу.

Асортимент пропонованих товарів підприємства повинен бути по можливості широким. Стійкості асортименту сприяє твердження для кожного магазину асортиментного переліку, який складається на основі даних по вивченню попиту, профілю магазина, обсягу товарообігу, розміру торговельних площ. Цей документ затверджується на один рік і знаходиться під постійним контролем керівника підприємства.

На підставі викладеного ми бачимо, що актуальність теми очевидна, тому що при правильному виборі асортиментної політики торговельного підприємства буде задовольнятися попит споживача, а, отже, отримання прибутку.

Об’єкт дослідження – роздрібне торгівельне підприємство молочної продукції.

Предмет дослідження – сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем, пов’язаних з товарною політикою торговельного підприємства в системі маркетингу.

Мета курсової роботи – проаналізувати асортиментних груп продукції промислового підприємства на основі адаптованої матриці БКГ.

Завданнями курсової роботи є:

– вивчення методичних засад аналізу асортиментних груп продукції промислового підприємства;

– оцінювання збалансованості асортиментного портфеля методом адаптованої матриці БКГ;

– розроблення рекомендацій та пропозицій щодо подальшого розвитку асортиментного портфеля підприємства.

Для того, щоб отримати повну версію курсової роботи зв’яжіться з нами

Також ви можете замовити оригінальну курсову на будь-яку тему, написану кваліфікованим виконавцем саме для вас

замовити курсову