Умови співпраці

1. Співпраця Виконавця з Агентством в більшості випадків здійснюється по телефону або електронною поштою.

2. Після проходження Виконавцем тестування здійснюється реєстрація його в базі виконавців Агентства та починають надходити повідомлення-пропозиції щодо виконання.

3. Перед виконанням замовлення Виконавець оцінює його вартість та протягом 1 – 2 годин надсилає свою цінову пропозицію. Замовлення передається тому Виконавцю, чию цінову пропозицію обирає Клієнт.

4. Цінову пропозицію Виконавець встановлює, виходячи з цінових рамок Агенства.

5. Після внесення Клієнтом авансу, Виконавець приступає до виконання замовлення.

6. Використання готових робіт з відкритих Інтернет-джерел не допускається взагалі. У разі доведення порушення даного пункту співпраця з Виконавцем припиняється.

7. Перевищення терміну виконання замовлення, вказаного Клієнтом, не допускається, оскільки замовлення може бути вже не актуальним.

8. У разі затримки виконання замовлення з Виконавця стягується штраф в розмірі 10% за кожен день прострочення терміну виконання.

9. Замовлення, затримка по яких складає більше 7 днів, не оплачуються взагалі не зважаючи на будь-які обставини.

10. Термін доопрацювання замовлення встановлюється окремо по кожній роботі. Зазвичай він складає на більше 3-х днів з моменту повернення замовлення клієнтом.

11. Виконавець здійснює повний супровід замовлення до захисту, включаючи доопрацювання на зауваженнями Клієнта.

12. Оплата замовлень проводиться після 7 днів з моменту передачі Клієнту готової роботи, але не більше 30 днів з моменту підтвердження отримання роботи від Виконавця оператором Агентства.

13. Оплата замовлення розподіляється у співвідношенні 80% Виконавцю, 20% Агентству.

14. У разі зазначення невірних або неповних реквізитів Виконавця оплата замовлення повторно не проводиться.

15. Відповідно до даних умов Виконавець зобов’язується не розголошувати комерційну таємницю Агенства (вартості виконання замовлення, персональних даних виконавця і т д). При порушенні даного пункту співпраця з Виконавцем припиняється.

16. При виникненні форс-мажорних обставин, кожна така ситуація розглядається окремо і рішеня по ній приймаються спільно з Виконавцем. Відсутність каналів зв’язку не відноситься до форс-мажорних обставин.

17. Про всі зміни в даних умовах співпраці Агентство зобов’язується повідомляти Виконавця.

Зареєструватися